Osnovna Šola Teharje

V kraju Teharje je nekdaj delovala tudi šola. Domnevno že od leta 1668. Enorazredna osnovna šola Teharje pa je bila ustanovljena 1812. leta. Prostore je najprej dobila v kaplaniji, 1869. leta pa je bilo zgrajeno šolsko poslopje. Leta 1872 je šola postala dvorazredna, 1882. trirazredna, 1919. štirirazredna, 1922. petrazredna in leta 1933 šestrazredna.

Po drugi svetovni vojni je bilo otrok, ki so obiskovali to šolo, premalo za normalen potek pouka, zato so jo leta 1963 priključili k Osnovni šoli Štore kot podružnico. Leta 1968 je bil podan predlog o ukinitvi teharske podružnice Osnovne šole Štore.

V letu 1928 sta bili v okviru teharske osnovne šole organizirani kmetijska nadaljevalna šola in gospodinjska šola.

Stavba Osnovne šole Teharje

Viri: Zgodovinski arhiv Celje, Izobraževalni center Štore.

Povezava na članek: “Gospodinjska šola na Teharjih” iz leta 1910 v Slovenski gospodar.