Teharski plemiči – opera

Prvo slovensko opero Teharski plemiči je uglasbil skladatelj in zdravnik Benjamin Ipavec, doma iz Šentjurja po besedilu Antona Funteka. Anton Funtek je libreto Teharski plemiči povzel po veliki uspešnici v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem povesti Mlinarjev Janez Ferda Kočevarja. Tematika je bila Ipavcu zelo blizu, saj je bil šentjurski rojak. Podrobnosti o poplemenitenju Teharčanov pa mu je predstavil še njegov velik prijatelj Teharčan Jožef Pečnak, ki je v tistem obdobju zbiral gradivo in druge listine za teharsko kroniko Teharski plemiči. Opera je dosegla odmevno uprizoritev, prvič je bila v Slovenskem Deželnem gledališču v Ljubljani 10. decembra 1892. Sledile so še štiri uprizoritve. Opera je dosegla tudi mednaroden odmev, saj se je pela na češkem odru, kjer so jo dvakrat uprizorili v češkem narodnem gledališču v Brnu na Moravskem leta 1895. (avtor: Matej Ocvirk)

Rokopis Ipavčeve opere Teharski plemiči. B. Ipavec 1891. (hrani Arhiv Glasbene matice Ljubljana)

Glasbeni uvod v opero Teharski plemiči (hrani Arhiv Glasbene matice Ljubljana)