Novice

  • V naselju Vrhe bodo dobili kanalizacijo (11/1/2017)

    13. oktober, 2017. Na območju naselja Vrhe bo celjsko podjetje Brahigradnje d.o.o., ki je bilo izbrano za izvajalca del, položilo okoli 900 metrov kanalizacije in obnovilo 550 metrov vodovoda skupaj z vodovodnimi priključki. Za domačine in razvoj kraja bo to zagotovo velika pridobitev, saj na tem območju kanalizacije še ni.

    Dela se bodo izvajala po obstoječi cesti od hišne številke Teharje 38 do hišne številke Vrhe 22. Pred zaključkom naložbe, ki je po pogodbi vredna 232.000 evrov brez DDV, bo izvajalec obnovil tudi cesto. Podjetje Brahigradnje je bilo v delo uvedeno v sredo, 11. oktobra. Po pogodbenem roku mora svoje delo opraviti v osmih mesecih, torej do sredine prihodnje leta. Zaradi naložbe bodo imeli krajani zanesljivejšo vodooskrbo, komunalne odpadne vode iz 25 stanovanjskih objektov pa bodo lahko priključili na javno kanalizacijo in s tem na Čistilno napravo Celje.

    Vir: https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/5524-v-naselju-vrhe-bodo-dobili-kanalizacijo