Mlinarjev Janez, slovenski junak ali vplemenitba Teharjanov

Roman Mlinarjev Janez, slovenski junak ali vplemitenje Teharčanov je napisal Ferdo Kočevar pod psevdonimom Žavčanin. Roman je izšel leta 1858 v časopisu v obliki člankov, leta 1859 pa še v knjižni izdaji v Zagrebu. Roman je nastal po narodni pripovedki iz 15. stoletja, kako so Teharčani zajeli grofa Urha Celjskega pri vasovanju in ga izpustili proti obljubi, da jim podeli plemstvo ter plemiške pravice. (Avtor: Matej Ocvirk)

Povezava do knjige: Mlinarjev Janez, slovenski junak ali vplemenitba Teharjanov – knjiga (F. Kočevar)

Dom Pengarjeve Marjetice (Ilustrirani Slovenec, 12.6.1927, št. 24, str. 189). Hiša stoji še danes.

Več: Pengarjeva Marjetka in Mlinarjev Janez